lnwshop logo

Sure Shopping : Verify

Sure Shopping : Verify เป็นสัญลักษณ์ที่ LnwShop ใช้ในการสื่อให้ลูกค้าของร้านทราบว่า ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก LnwShop เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า ทั้งนี้สัญลักษณ์ Verify เป็นหนึ่งใน Sure Shopping ทั้งหมด

Sure Shopping : Verify การยืนยันความเป็นเจ้าของร้านด้วยเอกสารต่างๆ สัญลักษณ์นี้จะออกให้แก่ร้านค้าที่มีการยืนยันตัวบุคคลของเจ้าของร้านค้าด้วยเอกสารสำคัญทางราชการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เรียนรู้ Sure Shopping: Verify เพิ่มเติม
Registered Badge
ร้านค้าเทพ ที่ผ่านการลงทะเบียนระดับสูงสุด (ล่าสุด)
ร้านค้าเทพที่ผ่านการลงทะเบียนระดับสูงสุดทั้งหมด
ร้านค้าเทพ ล่าสุดที่ผ่านการลงทะเบียนระดับ 2 (ล่าสุด)
ร้านค้าเทพที่ผ่านการลงทะเบียนระดับ 2 ทั้งหมด
ร้านค้าเทพ ล่าสุดที่ผ่านการลงทะเบียนระดับ 1 (ล่าสุด)
ร้านค้าเทพที่ผ่านการลงทะเบียนระดับ 1 ทั้งหมด
สอบถามการใช้งาน ข้อสงสัย ปัญหาได้ที่นี่