lnwshop logo

VerifySure Shopping

ระบบการยืนยันตัวตนเจ้าของร้านของ LnwShop
Sure Shopping : Verify เป็นสัญลักษณ์ที่ LnwShop ใช้ในการสื่อให้ลูกค้าของร้านทราบว่า ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ยืนยันตัวตนเจ้าของร้านแล้ว ซึ่งรับรองเอกสารโดยทีมงาน LnwShop เอง ทั้งนี้สัญลักษณ์ Verify เป็นหนึ่งใน Sure Shopping ทั้งหมด

Sure Shopping : Verify สัญลักษณ์นี้จะออกให้แก่ร้านค้าที่มีการยืนยันตัวบุคคลของเจ้าของร้านค้าด้วยเอกสารสำคัญทางราชการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
Registered Verify
tips
สำคัญโปรดอ่าน : Verify เป็นเพียงการเพิ่มความน่าเชื่อถือเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกัน
สัญลักษณ์ Verify ระดับต่างๆ ที่แสดงในหน้าร้านค้านั้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการยืนยันข้อมูลกับทาง LnwShop เท่านั้น ไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่สามารถรับประกันการได้รับสินค้าของผู้ซื้อในร้านเหล่านั้นได้ แม้ว่าร้านค้านั้นได้ระดับลงทะเบียนสูงสุดก็ตาม คลิกอ่าน ข้อตกลงกรณีทุจริตในการซื้อ-ขาย
เฉพาะสัญลักษณ์ LnwPay เท่านั้นที่สามารถรับประกันการได้รับสินค้า 100% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LnwPay.com
สำเนาบัตรประชาชน

1. ลงทะเบียนระดับ 1 (Registered LV 1)

Verify: ริบบิ้นสีส้ม มีข้อความเขียนว่า ลงทะเบียนระดับ 1

เงื่อนไข: ยืนยันด้วยสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน โดยชื่อของเจ้าของร้านค้าจะต้องตรงกับสำเนาเอกสารดังกล่าว (หากมีการแก้ไขชื่อในบัญชี เจ้าของร้านจำเป็นต้องส่งเรื่องลงทะเบียนระดับนี้ใหม่)


arrow
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

2. ลงทะเบียนระดับ 2 (Registered LV 2)

Verify: ริบบิ้นสีฟ้า มีข้อความเขียนว่า ลงทะเบียนระดับ 2

เงื่อนไข: ลงทะเบียนระดับ 1 พร้อมกับยืนยันบัญชีธนาคารที่ใช้รับค่าสินค้าจากลูกค้าด้วยสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร โดยชื่อในสมุดบัญชีจะต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน (หากมีการแก้ไขบัญชีธนาคารที่หลังร้าน เจ้าของร้านจำเป็นต้องส่งเรื่องลงทะเบียนระดับนี้ใหม่)

*หากชื่อในสมุดบัญชีไม่ตรงกับชื่อบัญชีที่ได้ลงทะเบียนระดับ 1 ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกันมาใหม่ด้วย
arrow
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
สำเนาจดทะเบียน DBD

3. ลงทะเบียนระดับ 3 (Registered LV 3)

Verify: ริบบิ้นสีเขียว มีข้อความเขียนว่า ลงทะเบียนระดับ 3

เงื่อนไข: ลงทะเบียนระดับ 2 พร้อมกับยืนยันร้านค้าด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (คลิกที่ลิงก์เพื่อไปสู่หน้าเว็บ DBD) โดยชื่อในทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน (หากมีการแก้ไขเลขจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลังร้าน เจ้าของร้านจำเป็นต้องส่งเรื่องลงทะเบียนระดับนี้ใหม่)

*หากชื่อในทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ตรงกับชื่อบัญชีที่ได้ลงทะเบียนระดับ 1 ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกันมาใหม่ด้วย


ไม่ส่งหลักฐานใดๆ

ยังไม่ได้ลงทะเบียน (Not Registered)

Verify: ริบบิ้นสีแดงขาดรุ่ย มีข้อความเขียนว่า ไม่ได้ลงทะเบียน

เงื่อนไข: กรณีที่เจ้าของร้านไม่มีการส่งเอกสารใดๆ เพื่อยืนยันตนเอง ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ "ไม่ได้ลงทะเบียน" ที่หน้าร้านค้าของคุณ (สัญลักษณ์ดังกล่าวจะเริ่มแสดงในวันที่ 1 มิถุนายน 2555)


*จำเป็นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกชิ้นที่ใช้ในการลงทะเบียน
ป้ายสัญลักษณ์ขนาดปกติ
(ไม่มี)
ป้ายสัญลักษณ์ขนาดย่อ

ข้อควรน่ารู้สำหรับ Verify

สำหรับป้ายสัญลักษณ์ Verify ที่เจ้าของร้านจะได้รับและติดอยู่ที่หน้าร้าน คุณสามารถที่จะเลือกขนาดของสัญลักษณ์ได้ทั้งแบบปกติ และแบบขนาดย่อ เพื่อไม่ให้มีการบังหน้าร้านค้าของคุณ ดังรูปซ้าย

วิธีการแสดงบนหน้าร้านจะแสดงอยู่ในตำแหน่งด้านซ้าย - บน สุดของหน้าต่างและสามารถใช้เมาส์วางที่ป้ายสัญลักษณ์เพื่ออ่านในรายละเอียดของแต่ละระดับสัญลักษณ์ได้ ดังรูปทางด้านล่างนี้

คลิกลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเปลี่ยนระดับสัญลักษณ์ Sure Shopping : Verify

วิธีลงทะเบียนร้านค้ากับ LnwShop

คุณสามารถคลิกลงทะเบียนร้านค้าได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ sure_shopping_instruction คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่นี่
สอบถามการใช้งาน ข้อสงสัย ปัญหาได้ที่นี่