lnwshop logo

ระบบสถิติ

ตรวจสอบ เฝ้าติดตาม
ในหนึ่งวัน การซื้อ-ขาย สินค้าจะมีกระบวนการที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้องมากมาย ข้อมูลและสถิติต่างๆนั้นจะชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการนำไปวิเคราะห์เพื่อหาวิธีเพิ่มกำไรของธุรกิจ ไม่ว่าจะเพิ่มยอดขายหรือลดต้นทุน LnwShop ร้านค้าออนไลน์ จึงมีระบบรายงานสถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร้านค้าคุณทั้งหมด เช่น จำนวนลูกค้า ผู้เข้าชม รายการสั่งซื้อ ยอดจำหน่าย จำนวนความคิดเห็น เป็นต้น
feature statistic example
สอบถามการใช้งาน ข้อสงสัย ปัญหาได้ที่นี่